<図書>

Statens offentliga utredningar

子書誌情報を非表示

1 2002:112 Law and information technology : Swedish views : an anthology / produced by the IT Law Observatory of the Swedish ICT Commission ; editor Peter Seipel Stockholm : Fritzes Offentliga Publikationer , 2002
2 2009:10 Miljöprocessen : huvudbetänkande av Miljöprocessutredningen Stockholm : Fritzes , 2009
3 2010:65 Kompetens och ansvar : betänkande av 2009 års Behörighetsutredningen Stockholm : Fritzes , 2010
4 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet : långsiktig säkerhet, haverier och global utblick : rapport från kärnavfallsrådet 2012. - Stockholm : Publit , 2012
5 2013:34 En effektivare plan- och bygglovsprocess / betänkande av Plangenomfördeutredningen Stockholm : Fritzes , 2013
6 2013:27 Vissa frågor om gode män och förvaltare / betänkande av Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Stockholm : Fritzes , 2013
7 1984:50 Personal för framtidens hälso- och sjukvård : en rapport från HS 90:s projekt om personal- och utbildningsplanering pbk.. - Stockholm : Hälso- och sjukvård inför 90-talet (HS 90) , 1986
8 1975:41 Kommunal demokrati : huvudbetänkande / [Utredningen om den kommunala demokratin] Stockholm : [LiberFörlag, Allmänna Förlaget] , 1975
9 1987:21 Äldreomsorg i utveckling : Slutbetänkande av äldreberedningen / Sture Korpi [et al.] Stockholm : Allmänna Förlaget , 1987
10 1992:21 Bostadsstöd till pensionärer / Betänkande av KBT-utredningen Stockholm : Socialdepartment : Allmänna Förlaget , 1992
11 1980:51 Valutareglering och ekonomisk politik : expertrapporter från Valutakommittén Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förlaget , 1980
12 1973:21 Svensk ekonomi fram till 1977 : 1970 års långtidsutredning avstämd och framskriven Stockholm : Finansdepartementet. - Stockholm : Allmänna förlaget [distributor], 1973
13 1979:8 . Löntagarna och kapitaltillväxten ; 1 Löntagarfonder-bakgrund, problem och möjligheter : en studierapport från sekretariatet för utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten / av Berndt Öhman Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1979
14 1979:9 . Löntagarna och kapitaltillväxten ; 2 Den svenska förmögenhetsfördelningens utveckling / av Roland Spånt . Löntagarfonder och aktiemarknaden-en introduktion / av Ragnar Boman och Lennart Låftman . Internationella koncerner och löntagarfonder / av Nils Lundgren Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1979
15 1979:11 . Löntagarna och kapitaltillväxten ; 4 Lantbrukskooperationen : ideologi och verklighet : en expertrapport från utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten / av Halvdan Åstrand Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1979
16 1981:44 . Löntagarna och kapitaltillväxten ; 5 Slutrapport : en rapport från utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1981
17 1981:78 . Löntagarna och kapitaltillväxten ; 6 Tillskott av nytt riskkapital från löntagarfonder / av Per Hörnfeldt . Löntagarfonders aktieköp via börsen : problem och möjligheter / av Lennart Låftman . Röstvärdesdifferenser i svenska börsbolag / av Rolf Skog Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1981
18 1981:105 . Löntagarna och kapitaltillväxten ; 8 Hushållens aktieägande i Sverige / av Roland Spånt . Ägandekoncentration eller konkurrens på aktiemarknaden? / av Rolf Eidem Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1982
19 1982:28 . Löntagarna och kapitaltillväxten ; 9 Ägarstrukturen i börsföretagen / av Ragnar Boman . Vinstbegrepp vid vinstbaserade avgifter till löntagarfonder ; Löntagarfonders skattebehandling / av Hans Edenhammar Stockholm : [Liber/Allmänna Förlaget] , 1982
20 1982:52 En effektivare kreditpolitik : betänkande / av Kreditpolitiska utredningen Stockholm : [Liber/Allmänna Förlaget] , 1982
21 1982:14 Tillväxt eller stagnation : avstämning av 1980 års långtidsutredning Stockholm : [LiberFörlag] , 1982
22 1981:95 Tillväxtkapital : delbetänkande / av Utredningen angående de små och medelstora företagens finansiella situation Stockholm : [LiberFörlag] , 1981
23 1981:22 Sjukersättningsfrågor : betänkande / av Sjukpenningkommittén Stockholm : [LiberFörlag] , 1981
24 1977:46 Pensionsfrågor m. m. : betänkande / av Pensionskommittén Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1977
25 1977:20 Kommunernas ekonomi 1975-1985 : betänkande / av 1976 års kommunalekonomiska utredning Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1977
26 1977:17 Översyn av jordbrukspolitiken : betänkande / av 1972 års jordbruksutredning Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1977
27 1982:47 . Löntagarna och kapitaltillväxten ; 10 Solidarisk lönepolitik och löntagarfonder / av Berndt Öhman . Sambandet mellan företagens rekrytering, lönsamhet och löneutveckling / av Nils-Henrik Schager Stockholm : [Liber] , 1982
28 1981:70 Arbete eller pensionering : en intervjuundersökning om äldres arbetsvilja Stockholm : [LiberFörlag] , 1981
29 1979:62 Kooperationen i Sverige : betänkande / av Kooperationsutredningen Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1979
30 1979:27 Sysselsättningspolitik för arbete åt alla : bilagedel : slutbetänkande / av Sysselsättningsutredningen Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1979
31 1979:24 Sysselsättningspolitik för arbete åt alla : slutbetänkande / av Sysselsättningsutredningen Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1979
32 1978:45 Allmän arbetslöshetsförsäkring : betänkande / av 1974 års utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1978
33 1981:61, 1981:62 Familjepension : betänkande / av Pensionskommittén [text],sammanfattning. - Stockholm : [LiberFörlag] , 1981
34 1980:36 Arbetskooperation : betänkande / av Kooperationsutredningen Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1980
35 1975:39 Statsbidrag till kommunerna : omfattning och inriktning 1955/56-1972/73 : betänkande / av Kommunalekonomiska utredningen Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1975
36 1976:40 Kommunal utveckling : kostnader 1974-1985 vid oförändrad service : betänkande / av Kommunalekonomiska utredningen Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1976
37 1976:7 Deltidsarbete 1974 : rapport över en intervjuundersökning / utförd vid Statistiska centralbyråns utredningsinstitut på uppdrag av Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna förlaget] , 1976
38 1975:62 Förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar : betänkande / av Familjestödsutredningen Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1975
39 1980:6 Offentlig verksamhet och regional välfärd : perspektiv på det politiska beslutsfattandet och den offentliga sektorn : en forskarrapport från expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU) forskarrapport,figurer. - Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1980
40 1976:6 Deltidsanställdas villkor : en utredning / från Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1976
41 1977:91 Översyn av skattesystemet : slutbetänkande / av 1972 års skatteutredning Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1977
42 1977:78 Kommunerna : utbyggnad, utjämning, finansiering : slutbetänkande / av 1976 års kommunalekonomiska utredning Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1977
43 1977:48 Översyn av de speciella statsbidragen till kommunerna : betänkande / av 1976 års kommunalekonomiska utredning Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1977
44 1978:11, 1978:13 Kapitalmarknaden i svensk ekonomi : betänkande / av Kapitalmarknadsutredningen 1,3. - Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1978
45 1974:15 Sänkt pensionsålder m.m. : betänkande / av pensionsålderskommittén Stockholm : [Allmänna Förlaget] , 1974
46 1970:71 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 : 1970 års långtidsutredning : huvudrapport Stockholm : [Allmänna Förlaget] , 1970
47 1989:101 Förtidspension och rörlig pensionsålder : betänkande / av Pensionsberedningen Stockholm : Almanna förlaget , 1989
48 1989:25 Rapporter till finansieringsutredningen delbetänkande / av Finansieringsutredningen Stockholm : Allmänna förlaget , [1989]
49 1991:56 Kompetensutveckling : en utmaning : delbetänkande / av Kompetensutredningen Stockholm : Allmänna Förlaget , 1991
50 1987:56 Ekonomiskt stöd till arbetslösa : översyn av vissa villkor : betänkande / av a-kassekommittén Stockholm : Almänna Förlaget , 1987
51 1985:29 Principer för ny kommunallag : betänkande från 1983 års demokratiberedning Stockholm : Liber Allmänna Förlaget , [1985]
52 1989:37 Utländska förvärv av svenska företag : en studie av utvecklingen : betänkande / av Företagsförvärvsutredningen Stockholm : [Allmänna Förlaget] , 1989
53 1994:20 Reformerat pensionssystem : betänkande / av Pensionsarbetsgruppen Stockholm : [Fritzes] , 1994
54 1991:13 Spelreglerna på arbetsmarknaden : rapport / av Löneförhandlingsutredningen Stockholm : [Allmänna Förlaget] , 1991
55 1975:89, 1980:52, 1984:4, 1987:3, 1990:14, 1992:19,1995:4 Långtidsutredningen : huvudrapport / utarbetad inom Finansdepartementet 1975 - 1995. - Stockholm : Liber Allmänna Förlaget , 1984-
56 1991:82 Drivkrafter för produktivitet och välstånd : Produktivitetsdelegationens betänkande Stockholm : Allmänna Förlaget , [1991]
57 1987:55 Efterlevandepension : reformering av den allmänna försäkringens efterlevandeförmåner : delbetänkande / av pensionsberedningen Stockholm : Allmäna förlaget , 1988
58 1989:24 Statligt finansiellt stöd? : betämkande / av finansieringsutredningen Stockholm : Allmänna förlaget , 1989
59 1990:1 Företagsförvärv i svenskt näringsliv [Text],Bilaga1-5. - Stockholm : Allmänna förlaget , [1990]
60 1985:31 Dagens äldre : fakta kring levnadsförhållanden : delbetänkande i äldreberedningen idéprogram om Livet som äldre Stockholm : Liber , 1985
61 1985:28 Aktivt folkstyre i kommuner och landsting : betänkande / av 1983 års demokratiberedning Stockholm : Liber , 1985
62 1994:139 Ny socialtjänstlag : huvudbetänkande / av Socialtjänstkommittén Stockholm : Fritze , 1994
63 1994:22 . Reformerat pensionssystem ; Bilaga B Kvinnors ATP och avtalspensioner / [betänkande av Pensionsarbetsgruppen] Stockholm : Fritze , 1994
64 1986:22 Riksbanken och riksgäldskontoret : förslag till ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret : slutbetänkande / av statsskuldspolitiska kommittén Stockholm : Liber , 1986
65 1988:27 Lönegarantin och förmånsrättsordningen : om lönegarantins betydelse för det ökade antalet företagskonkurser : slutbetänkande / av lönegarantiutredningen Stockholm : Allmänna Förlaget , 1988
66 1986:19 Aktuella socialtjänstfrågor : delbetänkande från Socialberedningen Stockholm : Liber , 1986
67 1985:63 Tjänstepension : tryggande och beskattning : slutbetänkande / av utredningen om beskattning av tjänstepensioner Stockholm : Liber , 1985
68 1986:9 Ny lönegarantilag : betänkande / av lönegarantiutredningen Stockholm : Liber , 1986
69 1986:47 Deltidspension : översyn med förslag till ändringar i delpensioneringen delbetänkande / av pensionsberedningen Stockholm : Liber , 1986
70 1989:53 Arbetstid och välfärd : betänkande / av arbetstidskommittén Stockholm : Allmänna förlaget , 1989
71 1993:7,8 Löneskillnader och lönediskriminering : om kvinnor och män på arbetsmarknaden : betänkande / av Löneskillnadsutredningen [Text],Bilagedel. - Stockholm : Allmänna förlaget , 1993
72 1992:100 Staten och arbetsgivarorganisationerna : slutbetänkande / av Arbetsgivarkommittén Stockholm : Allmänna förlaget , 1992
73 1992:75 Ekonomisk politik under kriser och i krig : betänkande / av Arbetsgruppen för ekonomisk politik under kriser och i krig Stockholm : Allmänna förlaget , 1992
74 1992:97 Sparar vi för lite? : hushållssparandet i samhällsekonomin : betänkande / av Utredningen om ökat hushållssparande Stockholm : Allmänna förlaget , 1992
75 1991:57 Arbetslöshetsförsäkringen : finansieringssystemet : betänkande / av ALFI-utredningen Stockholm : Allmänna Förlaget , 1991
76 1990:80 Förskola för alla barn 1991 - hur blir det? : betänkande / av Aktionsgruppen för barnomsorg Stockholm : Allmänna förlaget , 1990
77 1995:49 Prognoser över statens inkomster och utgifter : betänkande / av Budgetprognosutredningen Stockholm : Fritze , 1995
78 1985:52 Översyn av valutaregleringen / slutbetänkande av valutakommittén Stockholm : Liber , 1985
79 1985:42 Förenklad taxering : principförslag om taxering, omprövning, process m. m. : betänkande / av Skatteförenklingskommittén Stockholm : Liber Allmänna förlaget , 1985
80 1990:44 Demokrati och makt i Sverige : Maktutredningens huvudrapport Stockholm : Allmänna Förlaget , 1990
81 1990:41 Tio år med jämställdhetslagen : utvärdering och förslag : betänkande av / Jämställdhetsutredningen Göteborg : Civildepartementet. - Stockholm : Allmänna Förlaget , 1990
82 1988:29 Förnyelse av kreditmarknaden : slutbetänkande / av Kreditmarknadskommittén del 1 - bilaga. - Stockholm : Allmänna Förlaget , 1988
83 1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv : huvudbetänkande / av Ägarutredningen Stockholm : Allmänna Förlaget , [1988]
84 1993:90 Lokal demokrati i utveckling : slutbetänkande / av Lokaldemokratikommittén Stockholm : [Allmänna Förlaget] , 1993
85 1988:42 Statens roll vid finansiering av export : betänkande / av exportkreditutredningen Stockholm : Allmänna Förlaget , 1988
86 1988:57 Pensionssystemets stabilitet : rapport till Pensionsberedningen, november 1988 / Agneta Kruse Stockholm : Allmänna förlaget , 1988
87 1974:39 Socialvården : mål och medel : principbetänkande / avgivet av Socialutredningen Stockholm : Allmänna förlaget , 1974
88 1971:62 ; U68 rapport ; 3 Högre utbildning och arbetsmarknad Stockholm : Allmänna förlaget , 1971
89 1993:16 Nya villkor för ekonomi och politik : ekonomikommissionens förslag [Text],Bilagedel 1,Bilagedel 2. - Stockholm : Allmänna förlaget , 1993
90 1975:10 Rörlig pensionsålder : betänkande / av Pensionsålderskommittén Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förlaget , 1975
91 1988:54 Om semester : betänkande från 1986 års semesterkommitté Stockholm : Allmänna Förlaget , 1988
92 1984:86 Jordbruks- och livsmedelspolitik huvudbetänkende / av 1983 års livsmedelskommitté Stockholm : Liber , 1984
93 1976:45 Kommunernas ekonomi 1960-1972 : betänkande / av Kommunalekonomiska utredningen Stockholm : Libe : Allmänna förlaget , 1976
94 1983:59 Kreativ finansiering : slutbetänkande / av utredningen angående de små och medelstora företagens finansiella situation Stockholm : Liber , 1983
95 1983:51 Ensamföräldrarna och deras barn : betänkande / av ensamförälderkommittén Stockholm : Liber/Allmänna förlaget , 1983
96 1984:39 Hälso- och sjukvård inför 90-talet : huvudrapport Stockholm : Liber , 1984
97 1984:89 Statsskuldspolitiken : samordningsfrågor : delbetänkande / av statsskuldspolitiska kommittén Stockholm : Liber/Allmänna förlaget , 1984
98 1977:41 Socialtjänst och socialförsäkringstillägg : sammanfattning / av socialutredningens slutbetänkande Stockholm : [LiberFörlag] , 1977
99 1989:11 Hushållssparandet : huvudrapport från Spardelegationens sparundersökning / betänkande av Spardelegationen Stockholm : Allmänna Förlaget , 1989
100 1988:21, 1988:22 Ny taxeringslag : reformerad skatteprocess : slutbetänkande / av Skatteförenklingskommittén d. 1,d. 2. - Stockholm : Allmänna Förlaget , 1988
101 1983:62 För gammal för arbete? : betänkande / från Äldrearbetskommittén Stockholm : [Liber/Allmänna Förlaget] , 1983
102 1985:61 Skatteutjämningssystemet : betänkande / av Skatteutjämningskommittén Stockholm : [Liber Allmänna Förlaget] , 1985
103 1990:35 Storstädernas ekonomi 1982-1996 : underlagsrapport / av Storstadsutredningen Stockholm : Allmänna Förlaget , 1990
104 1990:76, 1990:77, 190:78 Allmän pension : huvudbetänkande / av Pensionsberedningen [text],bilagor,expertrapporter. - Stockholm : Allmänna Förlaget , 1990
105 1984:31 Arbetsmarknadspolitik under omprövning : betänkande / av Delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning (EFA) Stockholm : Liber Allmänna Förlaget , 1984
106 1975:90 Arbete åt alla : delbetänkande / från Sysselsättningsutredningen Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1975
107 1992:27 Årsarbetstid : ny lag om arbetstid och semester för produktivitet och valfrihet : betänkande / av Utredningen om flexibla arbetstidsregler m. m. Stockholm : Allmänna Förlaget , 1992
108 1993:43 Politik mot arbetslöshet : betänkande / av Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier (EFA) Stockholm : Allmänna Förlaget , 1993
109 1988:35 Offentlig lönestatistik : behov och produktionsformer : delbetänkande / från 1987 års lönekommitté Stockholm : Allmänna Förlaget , 1988
110 1989:19 Regionalpolitikens förutsättningar : underlagsmaterial / från 1987 års regionalpolitiska kommitté Stockholm : Allmänna Förlaget , 1989
111 1988:65 Pensionärerna : inflytande och medbestämmande : betänkande / av Utredningen om pensionärsinflytande Stockholm : Allmänna Förlaget , 1988
112 1984:35 Bostadskommitténs delbetänkande / delbetänkande av bostadskommittén d. 1. - Stockholm : Liber/Allmänna förlaget , 1984
113 1989:95 Riksgäldskontoret : en finansförvaltning i staten : slutbetänkande / av riksgäldskommittén Stockholm : Almänna förlaget , 1989
114 1985:3 Leva som äldre : tolv intervjuer med forskare, författare, politiker m. fl. / delrapport i äldreberedningens idéprogram om Livet som äldre Stockholm : Liber/Allmänna förlaget , 1985
115 1984:18-19,1988:49-50 Arbetsmarknadsstriden : en kartläggning av arbetsmarknadskonflikter i det moderna samhället 1 - 4. - Stockholm : Liber Allmänna förlaget , 1984-1988
116 1984:1 Sociala aspecter på regional planering : 8 forskare om regionalpolitik / Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU) Stockholm : Liber/Allmänna förlaget , 1984
117 1995:39 Några utländska forskares syn på svensk arbetsmarknadspolitik : rapport till Arbetsmarknadspolitiska kommittén / David G. Blanchflower, Richard Jackman, Gilles Saint-Paul Stockholm : Fritzes , 1995
118 1994:21 . Reformerat pensionssystem ; Bilaga A Kostnader och individeffekter Stockholm : Fritze , 1994
119 1990:63 Svensk lönestatistik : betänkande från 1987 års lönekommitté Stockholm : Allmänna förlaget , 1990
120 1981:79 . Löntagarna och kapitaltillväxten ; 7 Löntagarfonders finansiering och incidens : en expertrapport från Utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten / av Anders Kristoffersson Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna Förlaget] , 1981
121 1978:60 Arbetsmarknadspolitik i förändring : studier kring arbetsmarknadspolitikens verkningar : betänkande / av Expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor, (EFA) Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förlaget , 1978
122 1979:94 En allmän socialförsäkring : modell och riktlinjer : betänkande / av Socialpolitiska samordningsutredningen Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. , 1979
123 1977:98-100 Pensionär '75 : en kartläggning med framtidsaspekter / Pensionärsundersökningen Huvudresultat,Bilaga A,Bilaga B. - Stockholm : [LiberFörlag/Allmänna förlaget] , 1977
124 1978:78 Långtidsutredningen 1978 / utarbetad inom Ekonomidepartementet Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förlaget , 1978
125 1979:10 . Löntagarna och kapitaltillväxten ; 3 Löner, lönsamhet och soliditet i svenska industriföretag / av Lars Bertmar m. fl. Vinstbegreppet / av Stefan Saläng. Den lokala lönebildningen och företagets vinster--en preliminär analys / av Nils-Henrik Schager Stockholm : LiberFörlag/Allmänna Förlaget , 1979

書誌詳細を非表示

出版者 Stockholm : Allmänna förlaget
別書名 異なりアクセスタイトル:SOU
一般注記 Publisher varies: Fritzes ; Liber
本文言語 言語名不明
書誌ID 2002227266
NCID BA24547264 WCLINK

検索結果一覧に戻る ページトップ